Samenvatting Logia-dag 15 juni – Opinie schrijven

S Gastspreker: Monic Slingerland, chef opinie dagblad Trouw Datum: 15 juni 2019 Overzicht tips en aanwijzingen: Van algemene aard: Een opiniestuk is 580-600 woorden lang. Eerste alinea en laatste alinea zijn belangrijkst. Een lezersbrief is 100-150 woorden lang en geeft een korte reactie op nieuws. Het best in de smaak vallen mening waar óók een…

0 Gedeeld
Lees meer

In de Hof van Olijven

Nu de vastentijd bijna de Goede Week in gaat vind ik dat een mooie aanleiding om bij folio 123 (Belles Heures) van de Gebroeders van Lymborch stil te staan: Jezus in de Hof van Olijven. Deze afbeelding hoort in het getijdenboek bij de metten van de lijdenstijd: Het ochtendgebed in de Goede Week. (De Goede…

0 Gedeeld
Lees meer

Dementie vraagt ook om aandacht voor zingeving

Tijdens de week van euthanasie staat dit jaar het onderwerp dementie en euthanasie centraal. De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) zet in op goede informatievoorziening en discussie rond de keuze die mensen willen maken rond hun levenseinde. Het praten en nadenken over het levenseinde steunt KBO-PCOB van harte. Alleen zo kan duidelijk worden…

8 Gedeeld
Lees meer

Blijf psychiatrische patiënten zien als mens

Het Mattheus-effect ‘Want wie heeft zal nog meer krijgen en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen.’ (Matt. 25:29) Dit is een vers uit de parabel van de talenten uit het evangelie volgens Mattheus (Matt. 25:29) dat ik onlangs in een lezing over armoede hoorde. Deze…

0 Gedeeld
Lees meer

De Koning en zijn schatkist

De koning stond bekend om zijn grote financiële inzicht en zijn goede hart. Hij had het land bijna failliet overgenomen van zijn vader, maar binnen enkele jaren tijd waren de achterstanden weggewerkt en was er voor dit jaar zelfs een overschot berekend. Hij inspecteerde iedere avond zijn schatkist en ging dan tevreden slapen. Op een…

5 Gedeeld
Lees meer

Noem iemand bij zijn naam

“En je moet hem de naam Jezus geven” Al meteen aan het begin van het Nieuwe testament wordt het belang van een naam beschreven. “Je moet hem Jezus noemen” (Luc. 1:30-33). Een naam geeft betekenis en identiteit. We weten meer van de benoemde dan zomaar. Het is opvallend dat Judas in het lijdensverhaal niet die…

0 Gedeeld
Lees meer