De cirkel van geborgenheid

Dr. Annemaaike Serlier-van den Bergh is klinisch neuropsycholoog en schrijft vanuit haar werkervaring een prachtig stuk over de hechting tussen ouders en kinderen.

Lees meer

Mijn dood is niet van mij

Mijn dood is van mijn familie. Zij moeten, als ik het zelf niet meer weet, met mij of zonder mij verder leven.

Zr. Holkje van der Veer legt ons een andere kijk op het euthanasiedebat voor.

Lees meer

Scheiding kerk en staat?

Als de overheid een godsdienstige organisatie subsidieert, wordt algauw geroepen: dat mag niet, we hebben in Nederland de scheiding van kerk en staat! „Dit rechtsbeginsel wordt er vaak ten onrechte bij gehaald”, zegt prof. dr. Sophie van Bijsterveld.

Lees meer

Nuttig dat partijen samen opgaan

Sophie van Bijsterveld schrijft over het nut van het samenwerking in lijstencombinaties in de landelijke, provinciale en gemeentelijke politiek.
Kijk naar dat wat verbindt in een tijd van polarisatie!

Lees meer

Zorg tijdig voor therapie in plaats van celstraf

Armand Höppener doet een oproep: laat niet verzekeraars de koers bepalen, maar geef psychiaters de eindverantwoordelijkheid om hun vak uit te oefenen. Humane zorg voor chronisch zieke en verwarde patiënten moet voorop staan, niet het rendement en het geld.

Lees meer

Onder het mom van schofferen

Owen Vergeer houdt een pleidooi voor het stoppen met elkaar schofferen.
‘Wanneer we meer bewust zijn van de waarde van positiviteit zal dat ook tot meer onderlinge verbondenheid leiden.’

Lees meer