Op deze Logia-dag zullen twee fantastische sprekers ieder vanuit hun eigen werkveld praten over het dagthema: ‘Hoe armoede leidt tot verschillen in onze samenleving.’ Huisarts en hoogleraar gezondheidsverschillen Maria van den Muijsenbergh én directeur Maatschappelijk Werk Tilburg Ralf Embrechts spreken deze dag over kleine en grotere haalbare oplossingen voor de armoede die wij om ons heen in de samenleving zien. Komt dat zien!

Het dagprogramma ziet er als volgt uit:
10:00 uur: Inloop met koffie
10:30 uur: Inleiding Maria van den Muijsenberg
12:00 uur: Lunch
13:00 uur: Inleiding Ralf Embrechts
14:30-15:00 uur: Einde Logia-dag

Maria van den Muijsenbergh is huisarts in Nijmegen en werkt in die hoedanigheid veel met kwetsbare groepen als migranten, sociaal kwetsbaren en dak- en thuislozen. Maria is tevens hoogleraar Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg aan de Radboud Universiteit. Ze zal met ons praten over de vraag hoe persoonsgerichte zorg in haar werkveld bij kan dragen tot het terug dringen van gezondheidsachterstanden. Wat houdt deze persoonsgerichte zorg precies in? Tegen welk soort problemen loopt zij op in haar werkveld en hoe gaat zij daarmee om? En is het eigenlijk wel een haalbare kaart die persoonsgerichte zorg in een land waarin alles (en dus ook de zorg) juist efficiënter en goedkoper geregeld moet worden?

Ralf Embrechts is directeur van de Maatschappelijke OntwikkelingsMaatschappij (MOM). Hij werkt in de armste wijken van Tilburg. Ralf Embrechts zal spreken over de vraag wat armoede met een mens doet en welke trends hij binnen de armoede signaleert. In Tilburg wil hij met de MOM vooral aanwezig zijn in de arme wijken, dichtbij de mensen die een ander hard nodig hebben. Op die manier probeert Ralf samen met hen de zoektocht aan te gaan welke zorg, hulp en (financiële) ondersteuning de armen een stap verder kunnen brengen. Ralf was een van de initiatiefnemers van de lancering van de Quiet500 in 2013. In tegenstelling tot de Quote500 portretteerde het blad geen miljardairs, maar bracht het 500 armen in beeld. Het tijdschrift werd verstuurd naar de rijkste 500 miljardairs van ons land met de vraag wat zij voor deze armen konden doen. De Quiet500 werd zodoende een community die solidariteit wil brengen tussen mensen die het goed hebben en zij die hulp goed kunnen gebruiken. Vanaf dit jaar richt Quiet500 zich steeds meer op kinderen in armoede.

Aanmelden voor de dag kan bij Peter de Vries op het emailadres: pdevries@katholieknetwerk.nl

0 Gedeeld

Laat een reactie achter