Voor corona spraken we van economische winnaars en economische verliezers. De winnaars hebben zich met grote aspiraties succesvol aangepast aan de globalisering. De verliezers zijn het spiegelbeeld hiervan. Ze hebben het niet zomaar slechter, ze zitten vaak echt aan de grond. Dit beeld zag je wereldwijd. Ook in een rijk land als het onze. De…

133 Gedeeld
Lees meer

Toen het eerste verpleeghuis in België eind februari besloot om een heel weekend de deuren te sluiten voor bezoek – na een verdenking op Corona van een familielid van een personeelslid – was een landelijk expertteam er als de kippen bij om deze maatregel af te keuren. Bezoek zou voor de gezondheid van bewoners erg…

6 Gedeeld
Lees meer

Religiestress: extreme gevoeligheid voor ongevraagde blootstelling aan uitingen van religie. Geloof speelt nauwelijks een rol in de samenleving. In de politiek lijkt het gereduceerd te zijn tot een pragmatisch, visieloos ‘management’. Mogen christelijke burgers nog wel participeren in de democratie? Na drie kabinetten-Rutte heeft in onze samenleving het idee breed postgevat dat christenen hun geloof…

0 Gedeeld
Lees meer

Mensen met verward gedrag roepen geen mededogen meer op. Deskundige onderzoekers zeggen dat ze ongevaarlijk zijn en geen overlast veroorzaken. Ze zijn weggezet en mogen niet bestaan. Gelukkig zijn er recent drie planbureaus die concluderen dat er tijdens de coronacrisis een toename van het aantal personen met verward gedrag is. In totaal waren er 90.000…

4 Gedeeld
Lees meer

Het Corona virus is nog steeds onder ons en de discussie over hulp bij zelfdoding bij ouderen met een “voltooid leven” gevoel lijkt geheel verdrongen. Een virus dat nauwelijks onderscheid maakt wiens long het binnengaat en onafhankelijk te werk gaat qua leeftijd, gezondheidstoestand of medische voorgeschiedenis van de betreffende. Elk virus, dus ook het Corona…

0 Gedeeld
Lees meer

De gebeurtenissen van de voorbije maanden doen een ethisch appél, niet alleen op zorgverleners, maar op ieder van ons! In de meest acute fase van de Corona-crisis was de focus gericht op het beteugelen van de verspreiding van het virus en het monitoren van de IC-capaciteit. Maar ook toen al drong ethische reflectie zich op.…

1 Gedeeld
Lees meer

Er is geen reden tot somberheid bij alle grootschalige festivals die niet doorgaan. Leer het kleine waarderen. De laatste jaren is een beweging ontstaan met steeds grotere festivals en steeds grotere zalen. De gage van bekende artiesten, de benodigde techniek en noodzakelijke beveiliging zorgden voor stevige organisatiekosten en stevige entreeprijzen.  De jaren voor en na…

0 Gedeeld
Lees meer