In deze barre tijden van gesloten bedrijven en verboden groepsontmoetingen gaat de overheid er vanuit dat personeel in loondienst gewoon wordt doorbetaald. Een tegemoetkoming van 90% van de loonsom wordt aan de werkgevers toegezegd. De aantallen oproepkrachten en ZZP’ers binnen de bedrijven,vaak de smeerolie van onze economie, vallen daarbuiten en worden afgeserveerd.

ZZP’ers wordt een vergoeding van ten hoogste € 1500,- per maand in het vooruitzicht gesteld. En daarbij gaat het overheidsvingertje omhoog: “We rekenen op jullie solidariteit zodat je alleen geld vraagt als je het echt nodig hebt.” Moraalridders waarschuwen al meteen voor mogelijke fraude. Die komt namelijk bij mensen in loondienst niet voor want die krijgen hun loon gewoon uitbetaald en mogen sparen. Een omhoog gestoken overheidsvingertje dus, niet voor de mensen in loondienst maar alleen voor ZZP’ers.

Treurige situatie 

Daarbij wordt voor het gemak dan even vergeten dat in een aantal branches het bijna onmogelijk is om in loondienst te gaan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de culturele sector en de evenementensector. Ook het overheidsbeleid heeft er de afgelopen jaren toe geleid dat werkgevers liever een ZZP’er aanstellen dan een loonovereenkomst aan te gaan.

Intussen hebben we in Nederland meer dan een miljoen ZZP’ers! Velen daarvan zijn blij als ze per maand tussen de € 2000,- en € 2500,- (bruto!) verdienen. Inclusief vakantiegeld en sociale verzekeringen als ze die al kunnen betalen. Een groot aantal ZZP’ers voelt zich helemaal geen ondernemer en zou wat graag in loondienst werken.

Voor veel ZZP’ers geldt hetzelfde als voor mensen in loondienst. Ze zijn blij als ze aan het eind van de maand niet rood staan. Als je al een beetje spaargeld overhoudt is dat voor later.

Vals beroep op solidariteit

De overheid gaat er van uit dat mensen in loondienst gewoon doorbetaald worden los van vermogen of spaargeld en ik gun dat deze mensen ook van harte. Het is goed om te zien dat de overheid de huidige situatie mee probeert op te vangen.

Maar dat ZZP’ers met een beroep op solidariteit maximaal € 1500,- per maand mogen aanvragen is een misser. De overheid paradeert daarbij met valse solidariteit. Het Nederlands heeft daar een ander begrip voor: “Een doekje voor het bloeden.”

Hubert Hendriks, ondernemer in Nijmegen

0 Gedeeld

Laat een reactie achter