De interpretatie van de grondwet brengt de regering tot een dringend verzoek in plaats van een dwingende maatregel. Diverse mensen betreuren dat. Ik ben er trots op dat ik in een land mag wonen waar het dringend verzoek op basis van persoonlijke verantwoordelijkheid hoger gesteld wordt dan opgelegd gedrag. Persoonlijke verantwoordelijkheid is een hoog goed…

0 Gedeeld
Lees meer

Door: Maria van den Muijsenbergh, huisarts en hoogleraar gezondheidsverschillen. Onze maatschappij kent veel onrechtvaardige verschillen. Hoogopgeleide mensen leven 15 jaar langer in goede gezondheid dan zij die na de lagere school moesten gaan werken. Een inkomen onder de armoede grens betekent gemiddeld zes jaar eerder doodgaan. Vrouwen met een migratie achtergrond sterven vaker tijdens de…

0 Gedeeld
Lees meer

Door: Lieke Kooij, kind- en jeugdpsycholoogBron: Het Parool Het reces is maandag weer voorbij: tijd voor de politiek om de oorlogskinderen die vastzitten in Griekenland eindelijk naar Nederland te halen. Het Nederlandse kabinet heeft vlak voor het zomerreces besloten de 500 alleenreizende kinderen die vastzitten in vluchtelingenkampen in Griekenland niet op te nemen. We hebben een…

0 Gedeeld
Lees meer

Door: Michael Buijkx, docent klassieke talen „Artis‟ heet het in de volksmond, maar eigenlijk heet de Amsterdamse dierentuin “Natura Artis Magistra.” Ofwel, de natuur is de leermeesteres van de kunst. Terwijl je thuis nooit mensen vijf minuten naar een fruitschaal ziet staren, kan een artistiek stilleven in een museum mensen wel fascineren. Zo zouden we…

0 Gedeeld
Lees meer

De coronacrisis heeft blootgelegd hoe levenslust gedempt wordt. Daarom is Brecht Molenaar kritisch op het wetsontwerp van D66. Het wetsontwerp voltooid leven regelt dat iemand hulp bij zelfdoding kan krijgen zonder dat iemand (uitzichtloos en ondraaglijk) lijdt. D66 diende dit wetsontwerp op 17 juli in bij de Raad van State. Ook andere partijen lieten zich…

0 Gedeeld
Lees meer

De Hagia Sofia werd exclusief moskee. Tot luide verontwaardiging, maar zonder aandacht voor lokale christenen, schrijft Peter Broeders. De Hagia Sofia in Istanbul is sinds vrijdag 24 juli niet langer een museum maar een moskee. Het is een besluit waarvoor wereldwijd, ook in Nederland en in NRC Handelsblad, aandacht is geweest en waarover breed verontwaardiging is geuit.…

0 Gedeeld
Lees meer

Voor corona spraken we van economische winnaars en economische verliezers. De winnaars hebben zich met grote aspiraties succesvol aangepast aan de globalisering. De verliezers zijn het spiegelbeeld hiervan. Ze hebben het niet zomaar slechter, ze zitten vaak echt aan de grond. Dit beeld zag je wereldwijd. Ook in een rijk land als het onze. De…

133 Gedeeld
Lees meer

Toen het eerste verpleeghuis in België eind februari besloot om een heel weekend de deuren te sluiten voor bezoek – na een verdenking op Corona van een familielid van een personeelslid – was een landelijk expertteam er als de kippen bij om deze maatregel af te keuren. Bezoek zou voor de gezondheid van bewoners erg…

6 Gedeeld
Lees meer

Religiestress: extreme gevoeligheid voor ongevraagde blootstelling aan uitingen van religie. Geloof speelt nauwelijks een rol in de samenleving. In de politiek lijkt het gereduceerd te zijn tot een pragmatisch, visieloos ‘management’. Mogen christelijke burgers nog wel participeren in de democratie? Na drie kabinetten-Rutte heeft in onze samenleving het idee breed postgevat dat christenen hun geloof…

0 Gedeeld
Lees meer

Mensen met verward gedrag roepen geen mededogen meer op. Deskundige onderzoekers zeggen dat ze ongevaarlijk zijn en geen overlast veroorzaken. Ze zijn weggezet en mogen niet bestaan. Gelukkig zijn er recent drie planbureaus die concluderen dat er tijdens de coronacrisis een toename van het aantal personen met verward gedrag is. In totaal waren er 90.000…

4 Gedeeld
Lees meer