De gebeurtenissen van de voorbije maanden doen een ethisch appél, niet alleen op zorgverleners, maar op ieder van ons! In de meest acute fase van de Corona-crisis was de focus gericht op het beteugelen van de verspreiding van het virus en het monitoren van de IC-capaciteit. Maar ook toen al drong ethische reflectie zich op.…

1 Gedeeld
Lees meer

Er is geen reden tot somberheid bij alle grootschalige festivals die niet doorgaan. Leer het kleine waarderen. De laatste jaren is een beweging ontstaan met steeds grotere festivals en steeds grotere zalen. De gage van bekende artiesten, de benodigde techniek en noodzakelijke beveiliging zorgden voor stevige organisatiekosten en stevige entreeprijzen.  De jaren voor en na…

0 Gedeeld
Lees meer

De coronacrisis heeft een spanningsveld aan het licht gebracht over de plaats van de zorg voor ouderen in onze samenleving. Gaat het over kwaliteit van leven van de ouderen of moeten ze vrij van ziekten zo lang mogelijk leven? Het stopzetten van de bezoekregeling heeft geleid tot een onaanvaardbare sociale isolatie en daarmee dit onderwerp…

7 Gedeeld
Lees meer

“Deze zaal zou veel te klein zijn om iedereen toe te laten voor haar afscheid,” zei haar zoon tijdens de begrafenisdienst van zijn moeder. Nu resteerde slechts een handjevol naaste familieleden en een goede vriendin in een bijna lege zaal van het crematorium, om haar de laatste eer te bewijzen. Zij was een karaktervol, prachtig…

3 Gedeeld
Lees meer

De laatste levensfase van de mens is een waardevolle fase, waarin het menselijk bestaan in zijn kwetsbaarheid zichtbaar wordt. Paus Johannes Paulus II liet deze kwetsbaarheid tegen het einde van zijn leven aan de wereld zien. Hij leidde de Kerk als opvolger van Petrus zolang het leven op aarde hem werd gegeven. Hij toonde –…

0 Gedeeld
Lees meer

De Wet Sanering Natuurlijke Personen (WSNP) is een manier om na een uitspraak van de rechter in drie jaar schuldenvrij te worden. Dit betekent dat iemand drie jaar lang leeft van een budget onder het sociaal minimum en geen nieuwe schulden mag maken. Een bewindvoerder voert de controles uit. Hij doet verslag aan de rechter…

3 Gedeeld
Lees meer

Het is zondag 3 mei 2020. Is het zondag? De klokken van de St. Jan, waarmee we gewoonlijk wakker worden op zondagen, zwijgen nu. Zo enthousiast als ze normaliter de gelovigen naar de kerk roepen, zo zwijgzaam laten ze ons nu met rust. De St. Jan is stil, zelfs dicht. Het Coronavirus heeft de Congregatie…

0 Gedeeld
Lees meer

Verwaarlozing van het leed en onrecht uit de Tweede Wereldoorlog gelden nog steeds voor psychiatrische patiënten en mensen met een verstandelijke beperking. Voor hun nabestaanden is dit een verdrongen geschiedenis. Kinderen en kleinkinderen komen met de vraag: Waarom zijn sommige familieleden uit onze familie verdwenen? Bijna 70 jaar hebben we deze verwaarlozing niet willen onderzoeken.…

9 Gedeeld
Lees meer

Er is sprake van verwaarlozing van mensen die niet goed meekunnen. Vandaag is er een bericht over ambulance personeel dat veel ernstig verwaarloosde verwarde mensen aantreft. Van het weekend was het gesprek van de dag de vele doden in de verpleeghuizen. Morgen zal er weer een ander drama met kwetsbare mensen de actualiteitenprogramma’s vullen. Het…

4 Gedeeld
Lees meer

Een van de uitdrukkingen die nu voortdurend mijn aandacht trekt, is ‘het nieuwe normaal’. De maatregelen die de laatste weken zijn ingevoerd om het Corona-virus in te dammen zijn onvoorstelbaar. Tot voor kort had niemand kunnen geloven dat Nederland in een lockdown zou kunnen terechtkomen zoals wij die nu meemaken of die nu ‘intelligent’ of…

3 Gedeeld
Lees meer