Auteur: Armand Höppener, oud-psychiater en bestuurder geestelijke gezondheidszorg.Bron: Trouw De overheid moet snel de regie nemen om het rap stijgend aantal verwarde personen te helpen – en de samenleving veilig te houden. Veel agenten voelen zich vaak machteloos bij confrontatie met verward gedrag, blijkt uit recent onderzoek. Drie op de vier agenten zien dat het…

0 Gedeeld
Lees meer

Door: Maria van den Muijsenbergh, huisarts en hoogleraar gezondheidsverschillen. Onze maatschappij kent veel onrechtvaardige verschillen. Hoogopgeleide mensen leven 15 jaar langer in goede gezondheid dan zij die na de lagere school moesten gaan werken. Een inkomen onder de armoede grens betekent gemiddeld zes jaar eerder doodgaan. Vrouwen met een migratie achtergrond sterven vaker tijdens de…

0 Gedeeld
Lees meer

Er is sprake van verwaarlozing van mensen die niet goed meekunnen. Vandaag is er een bericht over ambulance personeel dat veel ernstig verwaarloosde verwarde mensen aantreft. Van het weekend was het gesprek van de dag de vele doden in de verpleeghuizen. Morgen zal er weer een ander drama met kwetsbare mensen de actualiteitenprogramma’s vullen. Het…

4 Gedeeld
Lees meer

Anno 2020 is het in de jeugdzorg of ggz gewoon geworden dat hoe meer kwetsbaar je bent, hoe groter de kans is op verwaarlozing. Geen enkele leeftijdsgroep ontsnapt hieraan. Je wordt pas opgemerkt als je zo ver bent afgedreven van ‘normaal gedrag’ dat je wel moet opvallen, betoogt Armand Höppener. Buiten de boot vallen Vaak…

12 Gedeeld
Lees meer

Het Mattheus-effect ‘Want wie heeft zal nog meer krijgen en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen.’ (Matt. 25:29) Dit is een vers uit de parabel van de talenten uit het evangelie volgens Mattheus (Matt. 25:29) dat ik onlangs in een lezing over armoede hoorde. Deze…

1 Gedeeld
Lees meer