Visie

Logia inspireert haar deelnemers om bij te dragen aan het publieke debat over een betere, menswaardige samenleving. Het is nodig om vanuit alle werkvelden een christelijk geluid te laten klinken. Wij verenigen de professionals die hiervoor hun nek uit willen steken. Het theoretisch kader wordt gevormd door het Christelijk Sociaal Denken waarin de kernwaarden van het geloof ā€“ menselijke waardigheid, solidariteit, subsidiariteit en bonum commune ā€“ vertaald worden in een vernieuwende maatschappijvisie.
Logia is geen spreekbuis van de kerken. Die hebben hun eigen kanalen om in het debat te participeren.

Doel

Logia organiseert maandelijkse regionale bijeenkomsten met aandacht voor: mediatraining, authentiek spreken, maatschappelijke vraagstukken en agendasetting. Wij willen steeds opnieuw een bijdrage leveren aan het publieke debat door middel van publicaties en interviews in de bestaande media. Zodoende willen wij mensen bereiken en inspireren met de christelijke sociale ethiek.

0 Gedeeld